7e DW-lezing op donderdag 30 november a.s.

 • 7e DW-lezing op donderdag 30 november a.s.
  7e DW-lezing op donderdag 30 november a.s.
   
02 November 2017

Op donderdag 30 november a.s. zal de 7e DW-lezing plaatsvinden in het Zuiverhuis van de Gasfabriek te Meppel. 

De lezing staat dit jaar in het teken van NOM (nul op de meter), BENG (bijna energieneutraal gebouw) en de EPV (energieprestatievergoeding). Belangrijke termen waar iedereen mee te maken krijgt die betrokken is bij het energiezuiniger maken van woningen, .................. maar wat betekenen deze termen eigenlijk precies en wat zijn de consequenties?

Al vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland BENG zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. De BENG komt dan dus in de plaats van de EPC.

Bij een NOM-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende- en energieopwekkende voorzieningen. Verhuurders kunnen sinds mei 2016 een vergoeding vragen van huurders voor NOM-woningen. Ze krijgen daarmee dan een deel van hun investeringen terug om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken. De bedoeling van de EPV-regeling is om huidige wettelijke belemmeringen weg te nemen en daarmee te stimuleren dat woningen energiezuinig gerenoveerd worden, .................. maar er zijn wel spelregels!

Aart van den Hoorn zal in zijn presentatie, vanuit beleidsmatig- en financieel oogpunt, ingaan op het thema. Aart van den Hoorn is o.a. directeur van Woonconcept Energie B.V. te Meppel, manager a.i. Vastgoed bij Woningstichting SWZ te Zwolle en initiatiefnemer van het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven te Zutphen. In deze functies heeft hij veel te maken met beleidsmatige aspecten en investeringsvraagstukken op het gebied van het energiezuinig maken van zowel nieuwbouw- als bestaande woningen.

Woonconcept Energie B.V. levert duurzame warmte en koude met behulp van een WKO- of een houtpelletinstallatie en is een dochteronderneming van Stichting Woonconcept te Meppel. Stichting Woonconcept en Woningstichting SWZ zijn woningcorporaties met respectievelijk 12.500 en 8.000 woningen, garages en bedrijfspanden in beheer.

Henk Wegkamp van ons bureau zal in zijn bijdrage vooral ingaan op de technische- en economische aspecten. Welke ontwikkelingen spelen er momenteel en welke alternatieven zijn denkbaar?

U bent van harte welkom op donderdag 30 november a.s. vanaf 15:00 uur in het Zuiverhuis van de Gasfabriek aan de Gasgracht 3 te Meppel om deze kennisbijeenkomst in het kader van onze 7e jaardag bij te wonen.

Het programma is als volgt:

 • 15:00 uur: Ontvangst in het Zuiverhuis van de Gasfabriek te Meppel
 • 15:15 uur: 7 jaar Dantuma-Wegkamp
 • 15:30 uur: NOM, BENG en EPV beleidsmatig en financieel beschouwd door Aart van den Hoorn
 • 16:15 uur: Pauze
 • 16:45 uur: NOM, BENG en EPV technisch en economisch beschouwd door Henk Wegkamp
 • 17:15 uur: Vragen en discussie
 • 17:45 uur: Napraten, hapje en drankje


Als het thema u aanspreekt en u zeker wilt zijn van een plek in het Zuiverhuis van de Gasfabriek te Meppel, kunt u zich via het contactformulier of via info@dantumawegkamp.nl aanmelden. Uw aanmelding is definitief als deze door ons bevestigd is.