Veelzijdig | Meerwaarde creëren door integratie

Overdisciplinaire kennis en ervaring

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

De vakkennis van onze specialisten overschrijdt de grenzen van de eigen discipline. Vandaar dat we ons bureau als overdisciplinair zien.

Onze medewerkers leveren een actieve inbreng in integraal opererende teams, waardoor integratie van specialismen tot stand kan komen en een beter eindresultaat het gevolg is. 

Onze brede kennis en jarenlange ervaring in het bouwtechnische vak verwerken wij in 3D Revit modellen. 

Ons doel is om voor u tot de meest efficiënte oplossingen te komen en het beperken van afstemmingsverliezen. 

Wij zijn gecertificeerd op het gebied van Passief Bouwen, zowel voor woningbouw projecten als voor utilitaire projecten. In de ontwerpfase kunnen wij u al snel een goede indicatie geven over de haalbaarheid van een project op dit gebied en gerichte adviezen geven. 

Steeds meer wordt in de bouw het credo: ‘Meten is Weten’ gehanteerd. Wij kunnen voor u op één dag vier verschillende metingen uitvoeren: luchtdichtheid, thermografie, ventilatiedebiet en installatiegeluid. Daarbij leveren wij meer dan alleen de meetresultaten. Wij adviseren u tot in detail, zodat u tot optimalisaties van uw projecten kunt komen.

Kennisoverdracht stopt nooit en is in onze optiek nu belangrijker dan ooit. Wij ontwikkelen en verzorgen voor uw organisatie bouwtechnische trainingen op velerlei gebied. 

Wij steken daarbij niet alleen in op de theorie, maar vooral ook op de praktijk en nieuwe ontwikkelingen.

Wij bespreken graag met u waar de mogelijkheden liggen om onze overdisicplinaire kennis en -ervaring in te zetten!

Onze expertises