8e DW-kennisbijeenkomst op donderdag 29 november a.s.

 • 8e DW-kennisbijeenkomst op donderdag 29 november a.s.
  8e DW-kennisbijeenkomst op donderdag 29 november a.s.
   
23 October 2018

Op donderdag 29 november a.s. zal vanaf 15:00 uur de 8e DW-kennisbijeenkomst plaatsvinden in het Zuiverhuis van de Gasfabriek te Meppel.

De lezing staat dit jaar in het teken van ‘De uitdagingen bij een gebiedstransformatie’.

Het programma is als volgt samengesteld:

 • 15:00 uur: Ontvangst
 • 15:15 uur:  Acht jaar Dantuma-Wegkamp
 • 15:30 uur: Transformatie kantorenpark De Hoef te Amersfoort door Derk-Jan Huisman van agNOVA architecten
 • 16:15 uur:  Pauze
 • 16:45 uur: Transformatie Larenstein-complex te Deventer door Age de Vries van Ter Steege Bouw Vastgoed
 • 17:15 uur:  Gedachtenwisseling/discussie met de inleiders
 • 17:45 uur: Napraten, hapje en drankje

Toelichting op het programma:
Wijken werden in het verleden vaak ontwikkeld met de insteek om een scheiding van functies tot stand te brengen. Bij een (gedeeltelijk) verlies van die functie ligt er dan direct een grote uitdaging, omdat het gehele gebied zijn functie verliest en verpaupering op de loer ligt.

‘De Hoef’ is een traditioneel kantoren- en bedrijventerrein te Amersfoort dat grotendeels in de jaren '90 ontwikkeld is en met een flinke leegstand te maken kreeg. De strategische ligging maakt de locatie prima geschikt voor een transformatie naar een nieuwe, gemengde, bruisende stadswijk waar wonen, werken en leren samenkomen. De herontwikkeling is een langdurig proces geweest, maar binnen afzienbare tijd kan de schop de grond in.

Met de omvorming van leegstaande kantoren tot ‘SOMT University Campus’ in 2005 heeft agNOVA architecten aan de wieg gestaan van de transformatie van dit gebied en een visie ontwikkeld voor de ontwikkeling van de gehele wijk. Deze visie werd opgepikt door de gemeente Amersfoort, die er met verschillende ontwikkelaars, corporaties, architecten en adviesbureaus verder mee aan de slag gegaan is. De eerste resultaten van al die inspanningen worden zo langzamerhand zichtbaar.

Derk-Jan Huisman, partner-architect-directeur bij agNOVA architecten, zal de ontwikkelingen en de huidige stand van deze transformatie toelichten en daarbij ingaan op de uitdagingen die hij in het proces tegengekomen is en hoe daarbij vastgehouden kon worden aan de door agNOVA ontwikkelde totaalvisie.

De Tropische Landbouw Hogeschool ‘Larenstein’ te Deventer heeft een rijke architectonische- en cultuurhistorische achtergrond. De school werd in 1912 geopend door prins Hendrik en is opgericht ten behoeve van de plantages in Nederlands-Indië en de suikerindustrie. Nadat het complex in 2006 zijn functie verloor, heeft het geruime tijd leeggestaan, maar werd uiteindelijk gekocht door Ter Steege Bouw Vastgoed. Daarbij werd overeengekomen dat de locatie zijn unieke karakter zou moeten blijven behouden.

De monumentale schoolgebouwen en de geschiedenis op deze plek vormen het vertrekpunt voor de transformatie van deze locatie. Het doel is om een bijzondere plek in de wijk te realiseren en het getransformeerde gebied onderdeel te laten worden van de omliggende wijk.

Age de Vries, directeur van Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn, zal het project toelichten en ingaan op de uitdagingen die er waren bij deze transformatie op o.a. financieel- en energetisch gebied.

U bent van harte welkom op donderdag 29 november vanaf 15:00 uur in het Zuiverhuis van de Gasfabriek aan de Gasgracht 3 te Meppel om deze kennisbijeenkomst in het kader van onze 8e jaardag bij te wonen.

Als het thema u aanspreekt en u zeker wilt zijn van een plek in het Zuiverhuis van de Gasfabriek te Meppel, kunt u zich via het contactformulier of via info@dantumawegkamp.nl aanmelden. Uw aanmelding is definitief als deze door ons bevestigd is.