Bouwplantoetsingen (BRL 5019)

 

KOMO-gecertificeerd!

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de plannen voldoen aan de wettelijke eisen. Behalve gemeenten kunnen ook marktpartijen, zoals ons bureau, een bouwplantoets uitvoeren. 

Door het uitvoeren van een gecertificeerde bouwplantoets hoeven gemeenten alleen nog te controleren of het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en welstandseisen. 

De huidige praktijk is nu helaas nog vaak dat de kwaliteit van een ingediende bouwaanvraag onvoldoende is om snel en efficiƫnt getoetst te kunnen worden. Aanvragen zijn nogal eens onvolledig, de samenhang tussen de adviezen en de tekeningen is niet altijd duidelijk en de aanvragen zijn op onderdelen soms strijdig met de bouwregelgeving. Het gevolg hiervan is: onduidelijkheid en vertraging.

Door het uitvoeren van een integrale bouwplantoetsing, door een gecertificeerd bureau, op basis van de richtlijn BRL 5019, wordt de aanvraag omgevingsvergunning op een hoger niveau getild en kan sneller afgehandeld worden. 

Tijdens het gehele ontwerptraject wordt door de toetser erop toegezien dat het bouwplan voldoet aan alle wet- en regelgeving, voordat het bij de gemeente wordt ingediend, zodat de opdrachtgever later niet voor verrassingen komt te staan.

Vlak voor de vergunningsaanvraag wordt door de gecertificeerde toetser een volledig en definitief rapport opgesteld, waaruit blijkt dat volledig aan de bouwregelgeving wordt voldaan. Het risico dat de gemeente nog opmerkingen heeft of dat er achteraf claims worden ingediend door strijdigheden met het Bouwbesluit, wordt met de gecertificeerde Bouwbesluittoets dus geminimaliseerd. 

Verkorting van de proceduretijd en een verlaging van de leges zijn eveneens belangrijke aspecten om een gecertificeerde bouwplantoets te laten uitvoeren.

De BRL onderscheidt verschillende scopes, waarop getoetst wordt. Voor scope I, 'Kleine, veel voorkomende bouwwerken', zijn wij sinds 25 maart 2015 KOMO-gecertificeerd. Onder scope I vallen o.a. projecten met grondgebonden woningen. Voor de scopes A, B, D en G zijn wij sinds 15 juni 2016 ook KOMO-gecertificeerd.

Onze projecten