Betrouwbaar | Delen van kennis

Superlofts Oosterhamrikkade Groningen

June 2020 - Bouwen in het Oosten

Expertise Dantuma-Wegkamp een pré bij ontwikkeling Superlofts.
Dantuma-Wegkamp uit Meppel realiseerde voor het project Superlofts in Groningen het constructieve ontwerp en de EPC-berekening. Vanaf het begin heeft het bureau in nauwe samenwerking met het bouwteam, de constructieve uitgangspunten opgezet voor de constructie. Dit vormde de basis voor het ontwerp dat gedurende het bouwproces verder wordt uitgewerkt.

Constructeur en adviseur Daniël Ashoti vertelt dat Dantuma-Wegkamp reeds eerder contact onderhield met Marc Koehler Architects. "Dat was voor het project Superlofts in Delft. MKA is de bedenker van dit concept en dikwijls ook mede-ontwikkelaar van de projecten. Het project in Delft is inmiddels gerealiseerd op 'PassiefHuis-niveau' waarbij door ons een innovatief, energetisch concept werd geadviseerd. Ook hebben we voor dit project de constructieve advisering en uitwerking gedaan. Door de goede samenwerking zijn we, als vervolg hierop, door MKA en KUUB in 2016 gevraagd om tevens voor de Superlofts in Groningen ook onze expertises in te zetten. Het is mooi dat nu ook dit project in uitvoering is. "

Wensen vertalen
In het verleden werkte Dantuma-Wegkamp dikwijls eerder samen met Ter Steege Bouw Vastgoed en de architect. Dat was onder andere bij de Superlofts in Delft, appartementencomplex de Donderberg in Leersum en een aantal grondgebonden woningen waaronder Zonnetuin in Apeldoorn. Daniël Ashoti: "Wij zitten in een projectteam waarbij we de wensen van elkaar hebben vertaald naar een architectonisch en constructief mooi ontwerp. "

Extra tijd en aandacht
Voor Dantuma-Wegkamp is het project Superlofts in Groningen een uitdagend en bijzonder project waar zij zeer trots op is. Daniël Ashoti legt uit waarom: "Het is niet persé een complex gebouw, maar ook beslist niet standaard. Er worden verschillende wandsystemen toegepast en relatief veel sparingen gemaakt in de vloeren en gevels. Dit betekent dat er voor de werkvoorbereiding extra tijd en aandacht aan moet worden besteed om toch snel en efficiënt te kunnen bouwen. Projecten in deze soort blijven mij het meeste bij. De Superlofts is een uitdagend en uniek ontwerp en we verheugen ons dan ook op het eindresultaat, waarvan ik zeker weet dat het indrukwekkend is. "

Een jong bureau met vertrouwde gezichten
Door de bundeling van de kennis en jarenlange ervaring van Henk Wegkamp en Willem Dantuma ontstond eind 2010 een daadkrachtig bureau, waarin een hoog kwaliteitsniveau wordt nagestreefd.

Economisch en energetisch
Henk Wegkamp heeft veel ervaring in het uitvoeren van risico-analyses, kwaliteitscontroles en schade-onderzoek op bouwtechnisch gebied. Economisch en energetisch ontwerpen is eveneens een belangrijk deel gaan uitmaken van zijn werkzaamheden. Ook ontwikkelt Henk (projectgerichte) scholingstrajecten en publiceert hij regelmatig in vakbladen.

Managementervaring
Willem Dantuma specialiseerde zich in de bouwtechniek, in de meest brede zin van het woord. Projectmatig adviseert en ontwerpt hij met respect en aandacht voor esthetische-, economische en uitvoeringstechnische aspecten. Bovendien brengt Willem een jarenlange managementervaring in, opgedaan als directievoorzitter bij een middelgroot ingenieursbureau.

Gestage groei
Zowel Henk Wegkamp als Willem Dantuma hebben meer dan 25 jaar ervaring in het vakgebied en hebben hun krachten gebundeld in Dantuma-Wegkamp. De organisatie bestaat uit een team van betrokken medewerkers en is in de voormalige Gasfabriek in Meppel gevestigd, destijds een industriële locatie, die is omgetoverd tot een inspirerende plek om te werken en te vertoeven. De ondernemers hebben de intentie voor de komende jaren om in te zetten op een gestage groei, waarbij zij de meerwaarde van het overdisciplinaire karakter van hun bureau graag inbrengen in projecten.

Tekst: Jolanda Groothuis

01 01