Constructeur voor de klas

 • Constructeur voor de klas
  Constructeur voor de klas
   
 • Constructeur voor de klas
  Constructeur voor de klas
   

Door de Vereniging Nederlandse constructeurs is een praktijktles ontwikkelt voor de bovenbouw van middelbare scholen onder de naam: Constructeur voor de Klas.

Bij dit initiatief zetten de constructeurs in Nederland zich in om scholieren in de bovenbouw havo en vwo te informeren en enthousiasmeren voor het mooie vak van constructeur en de technische opleidingen die daarbij horen. 

Wij zien dit initiatief als een unieke kans om de scholieren te laten zien wat zij later met het vak Natuurkunde, en in het bijzonder het onderdeel Statica, kunnen bereiken. 

Een flink aantal constructeurs heeft zich gemeld om deze voorlichting te gaan geven, waaronder ons bureau. Samen met een groep docenten is een les voorbereid die aansluit op de onderwerpen in de lessen Natuurkunde en didactisch geschikt is voor de doelgroep. 

Proeflessen op onder andere op De Heemgaard in Apeldoorn wijzen uit dat leerlingen zeer enthousiast zijn over de inhoud van onze les, maar ook geholpen worden in hun studiekeuze. 

De voorlichtingsles bestaat uit twee blokken van ongeveer twee uur waarin wij de leerlingen vertellen over ons vak, hen kennis laten maken met wat theorie en ook echt laten rekenen en bouwen aan een constructie. 

Een belangrijk deel van de les is dan ook het in groepen ontwerpen, bouwen en berekenen van een constructie met door ons verzorgde materialen. Die constructie wordt in de les beproefd en vergeleken met de theorie. 

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan contact met ons op.

Ontwikkeling lespakket:  VN-Constructeurs

  Tags bij dit project
 1. Constructies
 2. Opleiding en training
 3. Onderwijs