Willem Dantuma verzorgt workshop op event Duurzaam Bouwen

  • Willem Dantuma verzorgt workshop op event Duurzaam Bouwen
    Willem Dantuma verzorgt workshop op event Duurzaam Bouwen
     
14 September 2012

'Samen aan de slag: de kracht van duurzaam bouwen', onder die noemer houden De Stadsregio Arnhem Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en vereniging De Nieuwe Aanpak (DNA) op 19 september a.s. een event over de duurzame ontwikkeling in de regio. 

Het event wordt gehouden van 12:00 uur - 17:00 uur bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26 in Arnhem.

Het event 'De kracht van duurzaam bouwen' bestaat uit drie onderdelen:

  • Wat zijn de gezamenlijke regionale doelstellingen voor duurzaam bouwen?
  • Hoe bereiken we samen die doelen?
  • Wat zijn de ervaringen in de praktijk?

 
Jeroen Nobel, ambassadeur namens de VNG voor het nationaal Themateam Duurzame Gebouwde Omgeving en Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland verantwoordelijk voor milieubeleid, klimaat en energie, zijn bij het event aanwezig.

Ons bureau zal een workshop verzorgen rond een gerealiseerde bijzondere autarkische woning. Ingegaan zal worden op de begin-perikelen, de doelen, het ontwerp, het energie-concept, de detaillering, rol van 3D-BIM in het proces, rol van de aannemers/leveranciers, dilemma's en de toepassing van het cradle tot cradle-principe in het ontwerp.

Samen met de deelnemers gaan we het proces en de resultaten tegen het licht houden in de workshop.

U kunt zich aanmelden voor dit event via de aanmeldbutton op de site www.destadsregio.nl/duurzaambouwen.