Bouwbesluitberekeningen

 

Een veilig, gezond en energiezuinig bouwwerk!

De overheid stelt door middel van het Bouwbesluit eisen aan alle gebouwen in Nederland. Er worden eisen gesteld op het gebied van o.a. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu.

Voor meerdere artikelen in dit Bouwbesluit moeten berekeningen gemaakt worden om aan te tonen dat het bouwwerk ook daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. Denk hierbij aan daglicht-, ventilatie-, spuiventilatie- en energieprestatieberekeningen conform de NTA 8800 (EP-berekeningen).

Omdat deze berekeningen de basis zijn voor een gezond en een energiezuinig bouwwerk willen wij u hier graag in adviseren.

Wij helpen u graag met goede keuzes te maken m.b.t. het toepassen van thermische isolatie, ventilatiemethoden en luchtdichtheid.

Met onze kennis vanuit de controlemetingen streven wij naar kwaliteit en comfort.


Onze projecten