Thermografisch onderzoek

 

Op zoek naar warmtelekken!

Het doel van een thermografisch onderzoek is om warmtelekken op te sporen. Dit onderzoek kan zowel voor nieuwbouw als voor renovatie ingezet worden.

Voor het kunnen uitvoeren van een thermografisch onderzoek is veel kennis en ervaring vereist. Ook de condities voor het kunnen uitvoeren van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang. 

Wij zijn gecertificeerd op zowel level 1, als level 2 van ISO 18436-7 & BINDT CM/GEN App B.

Bij een thermografisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van het feit dat elk object warmte uitstraalt in de vorm van elektromagnetische straling. De golflengte van deze straling bevindt zich net achter het visueel waarneembare licht en de daarbij behorende kleuren. 

Met een infrarood camera wordt deze straling vastgelegd. De verschillende golflengtes, die evenredig zijn aan een bepaalde temperatuur, worden daarbij in verschillende kleuren weergegeven. Dit wordt een thermogram genoemd en geeft een goed beeld van de thermische condities van het bekeken bouwdeel. 

Onze projecten