Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen

 • Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
  Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
   
 • Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
  Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
   
 • Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
  Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
   
 • Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
  Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
   
 • Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
  Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
   
 • Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
  Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen
   

De Koloniën van Weldadigheid zijn door de overheid aangewezen als Belvederegebied om hun cultuurhistorische waarde. 

'Behoud door ontwikkeling' is een belangrijk thema bij de duurzame bescherming van het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid. De provincie Drenthe, gemeente Westerveld en de Maatschappij heben gezamenlijk een plan ontwikkeld onder de noemer 'Erfgoed Westerbeeksloot, Koloniebelvedereproject'.

Onze opdracht in het project behelst de constructieve advisering, 3D-BIM en het uitvoeren van metingen ten behoeve van de bouw van eigentijdse koloniewoningen aan de M.A. van Naamen van Eemneslaan te Wilhelminaoord en de Molenlaan te Frederiksoord. Hier zijn in de loop der tijd veel oorspronkelijke koloniewoningen verdwenen. 

Met dit project werd een begin gemaakt met het herstel van de oorspronkelijke structuren.

Bij het ontwerp van de woningen is er veel aandacht voor verregaande isolerende maatregelen en wordt zowel gebruik gemaakt van het toepassen van aardwarmte als zonne-energie. Hiermee wordt een lage EPC-norm behaald.

De huizen worden volledig opgebouwd in houtskeletbouw, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijk flexibele indelingen. De fundering bestaat uit een combinatie van betonstroken en cellenbeton.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site www.koloniewoning.nl.

Ontwikkeling:  Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord & Bouwbedrijf Broekman te Nijensleek

Architect:  B+O Architectuur en Interieur te Meppel

Aannemer:  Bouwbedrijf Broekman te Nijensleek

Beoordeling

H.J. Broekman | directeur/eigenaar | Bouwbedrijf Broekman te Nijensleek

Dantuma-Wegkamp krijgt van mij een 8,0

  Tags bij dit project
 1. 3D-Modelleren
 2. Nieuwbouw
 3. Woningbouw
 4. Luchtdichtheid
 5. Thermografie
 6. BIM (Bouw Informatie Modelling)
 7. Constructies