Betrouwbaar | Delen van kennis

Slim isoleren verbetert waterdichtheid geveldragers

March 2010 - De Aannemer

Isolatie en waterkering zitten elkaar in de weg.

Bij elke geveldrager is zowel een waterkering als isolatie aan te bevelen. In de praktijk zitten ze elkaar echter regelmatig in de weg, met koudebruggen en risico op condensatie tot gevolg. Slim isoleren kan de waterdichtheid van geveldragers verbeteren, vergemakkelijken en goedkoper maken.

Geveldragers zijn vanwege de aanwezigheid van bevestigingsconsoles moeilijk te isoleren. Toch moet dit goed gesloten gebeuren om koudebruggen en condensatie te voorkomen. Bovendien is bij elke geveldrager een waterkering aan te bevelen. Het is immers raadzaam om het water zo snel mogelijk uit de spouw naar buiten af te voeren. Op deze manier worden gevels verticaal gecompartimenteerd, waardoor de totale hoeveelheid water in de spouw vermindert. Al het water zou zich anders onder in de spouw verzamelen. Dit kan tot ongewenste waterhoogte in de spouw leiden en daarmee tot fikse lekkages. Een dergelijke waterkering en isolatie gaan in de praktijk echter slecht samen. Afbeelding 1 bijvoorbeeld toont een waterkering boven een geveldrager die de daarboven liggende isolatie behoorlijk in de weg zit.

Hoge consoles

Bij hoge bevestigingsconsoles is het doorgaans problematisch om een goed gesloten waterkering aan te brengen. Bij consoles zoals op foto 2 moet een zeer hoge waterkeringsslabbe worden bevestigd. Doe je dit niet, dan neemt de kans op lekkage toe. Er wordt bij hoge geveldragerconsoles, maar ook bij lagere wel eens gekozen voor een waterkering die enkel en alleen achter de geveldrager zit, zoals op afbeelding 3. Al het water uit de spouw wordt via deze waterkering onder de geveldrager naar buiten afgevoerd. Bevindt zich onder de geveldrager een glaskozijn, dan kan dit leiden tot ernstige vervuiling c. q. aantasting van het glas. Calciumcarbonaat uit de specie kan in het glas etsen en sulfaat uit de stenen kan zich op het glas afzetten. Beide leiden tot klachten en schade.

Lekkage

Om dit te voorkomen, worden boven kozijnen vaak twee waterkeringen aangebracht. Eén boven de geveldrager en één achter de geveldrager die over de bovendorpel van het kozijn loopt (foto 4). Het vervuilde water wordt nu door de bovenliggende waterkering weggehouden van het kozijn. Bij de boven de geveldrager liggende waterkering doet zich echter (afhankelijk van het merk geveldrager) een nieuw probleem voor. De consoles veroorzaken na verloop van tijd namelijk niet zelden lekkage, die ontstaat doordat de scherpe hoeken aan de consoles de waterkering beschadigen (foto 4) of door de bevestigingsankers (foto 5). Deze tekenen zich bij het aanbrengen direct in de waterkering af, zoals afbeelding 6 toont. Dit moet dan ook direct een waarschuwing zijn dat hier na korte tijd beschadiging kan optreden met lekkage tot gevolg. Om dit probleem op te lossen, worden zogenaamde ondersteuningsprofielen toegepast. Deze dragen de waterkering, zoals op afbeelding 7 en 8 is te zien, zodat deze niet kan beschadigen. Als drager kan ook een harde isolatie worden gebruikt. Dit leidt echter tot zeer tijdrovende isolatiewerkzaamheden met doorgaans slecht tot zeer slecht resultaat. Er ontstaan veel kieren en koudebruggen (zie foto’s 9, 10 en 11).

Oplossing

Slim isoleren en de inzet van ondersteuningsprofielen voorkomen al deze problemen. De beste manier is om de ruimte onder de waterkering en tussen de consoles met minerale wol te isoleren. Glaswol is het meest te vervormen zonder dat deze wordt beschadigd. Dit vergemakkelijkt en versnelt het isoleren. Ter plaatse van de consoles moet de aannemer de spouw volledig opvullen met minerale wol, dus ook in de consoles. Hier kan in ieder geval niet aan de wens van 40 mm luchtspouw worden voldaan, omdat de consoles direct achter de rug van de latei omhoog lopen. Door de spouw ter plaatse van de consoles volledig vullend te isoleren, wordt de waterkering door de isolatie van de consoles weggeduwd en kan niet meer beschadigen. Naast de consoles kan de waterkering weer terugwijken tegen de spouwisolatie aan en daarmee een luchtspouw achter het buitenspouwblad toelaten.

Beschadiging van de waterkering door de bovenkant van de consoles of door de bevestigingsankers is eenvoudig te voorkomen door circa 70 mm boven deze details door te isoleren. Het is aan te bevelen om de bovenkant van de glaswoldeken iets schuin naar buiten aflopend te snijden, zodat het water naar buiten wordt afgevoerd. De waterkering moet boven de isolatie strak en vlak tegen het binnenspouwblad worden aangebracht. Ook in de hoeken moet de aannemer deze strak omvouwen en vastzetten.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04  figuur 05 figuur 05  figuur 06 figuur 06  figuur 07 figuur 07  figuur 08 figuur 08  figuur 09 figuur 09  figuur 10 figuur 10  figuur 11 figuur 11