Betrouwbaar | Delen van kennis

Waterdichtheid nog altijd een probleem

January 2010 - De Aannemer

Aansluiting voetlood laat te wensen over.

Een voetloodconstructie correct uitvoeren blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn in de praktijk tal van voorbeeldsituaties waarin aansluitingen flink te wensen overlaten. Ofwel, waterdichtheid is voor veel aannemers nog altijd een probleem. Wel één met een groot risico op gevolgschade.

Waterdichte loodaansluitingen zijn voor lang niet alle aannemers gesneden koek. Een deel van de vakmensen onderkent het gebrek aan inzicht en schrijft zich in voor een training (Bouwradius), waarin deze
aansluitingen uitvoerig worden geoefend. Het andere, overgrote deel sluit de ogen en gaat op dezelfde manier verder. En dat levert – naast een fikse schadepost – een aantal verbijsterende uitvoeringsvarianten op, getuige de foto’s op deze pagina’s.

Probleem

Bij veel aansluitingen is de lekkage al op afstand zichtbaar, zie foto’s 1 t/m 3. Waar dit niet het geval is, is een gerichte inspectie altijd noodzakelijk. Met behulp van een zogeheten aanwijzer – foto 4 – is dan het lekkende punt goed aan te geven. Het maakt hoe dan ook duidelijk dat onafhankelijke controle tijdens de uitvoering veel schade kan voorkomen. Een van de belangrijkste oorzaken van deze fouten is het uitbesteden van het aanbrengen van waterkeringen. Deze cruciale bewerking met groot risico op gevolgschade moet bij de hoofdaannemer blijven. Voor wie dat advies in de wind slaat, zijn de gevolgen dikwijls niet te overzien. De foto’s 5 t/m 9 spreken voor zich.

Oplossing

Voor de realisatie van een betere waterdichte voetloodconstructie is het raadzaam een aantal aandachtspunten na te lopen. Daar waar onder kozijnen aangebracht lood aansluit tegen een loden waterkering die uit de aangrenzende muur komt, moet het lood worden bewerkt zoals is te zien op foto 10. Het lood dat onder het kozijn is bevestigd, wordt daarbij op de muur, onder het lood uit de muur, gedreven. Een bewerkelijke klus, onontbeerlijk voor de waterdichtheid van de constructie. Liggen onderkant kozijn en lood uit de muur op dezelfde hoogte, dan kan ook een extra stukje lood onder de loodslabben worden aangebracht. Een goede oplossing, en bovendien erg handig, zijn de standaard onderhoeken van kunststof die via Vebo te krijgen zijn (zie foto 11).

Extra aandacht

Sluit een loden waterkering aan op een kozijnstijl, dan moet deze tegen de kozijnstijl worden afgeplakt of vastgekit. Dit kan met bitumen, butyltape of MS Polymeerkit. En ook een loodaansluiting die een buitenhoek maakt, heeft extra aandacht nodig. Op die plaats moet de aannemer een hondsoortje vouwen, zoals foto 12 laat zien. Daar waar kozijnen in een hoek bij elkaar komen, is het noodzakelijk de hoeklat onder de onderdorpel te verjongen tot de achterkant van de sponning die in de onderkant van de onderdorpel is aangebracht en waar het lood is bevestigd. Het lood ligt op deze manier doorgaand in de hoek, dezelfde afstand terug van de voorkant van de onderdorpel. Ook kan hier soms gebruik worden gemaakt van een extra binnenstukje lood.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04  figuur 05 figuur 05  figuur 06 figuur 06  figuur 07 figuur 07  figuur 08 figuur 08  figuur 09 figuur 09  figuur 10 figuur 10  figuur 11 figuur 11  figuur 12 figuur 12