Krimpen aan den IJssel | 40 appartementen | De Meerkoet

  • Krimpen aan den IJssel | 40 appartementen | De Meerkoet
     

Op het braakliggende terrein van het voormalige gezondheidscentrum, tussen de Tiendweg en de Meerkoetstraat, te Krimpen aan den IJssel worden 40 sociale huurappartementen gerealiseerd.

De appartementen zijn door woningstichting QuaWonen ontwikkeld. Het uitganspunt voor de appartementen is een goede gebouwschil op basis van de PassiefHuis standaard. Voor de verwarming worden er elektrische radiatoren toegepast en voor de warmwatervoorziening wordt gebruik gemaakt van thermodynamische warmtepompen. Dit is – naar ons weten – het eerste grootschalige project (appartementenbouw) in Nederland, waarin een thermodynamische warmtepomp toegepast gaat worden.

Het ontwerp is van de hand van Kokon Architectuur en Stedenbouw te Rotterdam. Het plan is ontwikkeld door QuaWonen te Bergambacht. De bouw wordt gerealiseerd door Van Wijnen en ons bureau heeft de advisering m.b.t. het energetische concept mogen verzorgen.

In het voorjaar van 2019 start de bouw. Het project zal naar verwachting in de loop van 2020 gereed zijn.

Opdrachtgever:  QuaWonen te Bergambacht

Architect:  Kokon Architectuur en Stedenbouw te Rotterdam

Aannemer:  Van Wijnen

    Tags bij dit project
  1. Nieuwbouw
  2. Appartementen
  3. Energetisch ontwerpen