Dantuma-Wegkamp gecertificeerd bouwplantoetser!

  • Dantuma-Wegkamp gecertificeerd  bouwplantoetser!
    Dantuma-Wegkamp gecertificeerd  bouwplantoetser!
     
25 March 2015

Vanaf 25 maart jl. kan Dantuma-Wegkamp bouwbesluittoetsen onder KOMO-certificaat aanbieden voor scope I, 'Kleine, veel-voorkomende bouwwerken'. 

Door het uitvoeren van een gecertificeerde bouwplantoets hoeven gemeenten alleen nog te controleren of het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en welstandseisen.

De huidige praktijk is nu helaas nog vaak dat de kwaliteit van een ingediende bouwaanvraag onvoldoende is om snel en efficiƫnt getoetst te kunnen worden. Aanvragen zijn nogal eens onvolledig, de samenhang tussen de adviezen en de tekeningen is niet altijd duidelijk en de aanvragen zijn op onderdelen soms strijdig met de bouwregelgeving. Het gevolg hiervan is: onduidelijkheid en vertraging.

Door het uitvoeren van een integrale bouwplantoetsing, door een gecertificeerd bureau, op basis van de richtlijn BRL 5019, wordt de aanvraag omgevingsvergunning op een hoger niveau getild en kan sneller afgehandeld worden. 

Voor ons bureau is het een logische volgende stap om onze opdrachtgevers bouwtechnisch nog beter te kunnen 'ontzorgen'.