Dantuma-Wegkamp nu ook gecertificeerd BRL5019- bouwplantoetser voor scopes A, B, D en G!

  • Dantuma-Wegkamp nu ook gecertificeerd BRL5019- bouwplantoetser voor scopes A, B, D en G!
    Dantuma-Wegkamp nu ook gecertificeerd BRL5019- bouwplantoetser voor scopes A, B, D en G!
     
15 June 2016

Vanaf 15 juni jl. kan Dantuma-Wegkamp ook bouwbesluittoetsen onder KOMO-certificaat aanbieden voor de scopes A, B, D en G. Voor scope I zijn wij sinds 25 maart 2015 reeds gecertificeerd.

Door het uitvoeren van een gecertificeerde bouwplantoets hoeven gemeenten alleen nog te controleren of het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening en welstandseisen.

In de huidige praktijk is het nu helaas nog vaak dat de kwaliteit van een ingediende bouwaanvraag onvoldoende is om snel en efficiënt getoetst te kunnen worden. Aanvragen zijn nogal eens onvolledig, de samenhang tussen de adviezen en de tekeningen is niet altijd duidelijk en de aanvragen zijn op onderdelen soms strijdig met de bouwregelgeving. Het gevolg hiervan is: onduidelijkheid en vertraging.

Door het uitvoeren van een integrale bouwplantoetsing, door een gecertificeerd bureau, op basis van de richtlijn BRL 5019, wordt de aanvraag omgevingsvergunning op een hoger niveau getild en kan sneller afgehandeld worden. 

Voor ons bureau is het een logische volgende stap om onze opdrachtgevers bouwtechnisch nog beter te kunnen 'ontzorgen'.