Rondetafelgesprek Aardbevingen VNconstructeurs!

 • Rondetafelgesprek Aardbevingen VNconstructeurs!
  Rondetafelgesprek Aardbevingen VNconstructeurs!
   
20 June 2016

Herstel en versterking van gebouwen als gevolg van aardbevingen in Groningen is bijzonder actueel. VNconstructeurs wil een bijdrage leveren aan oplossingen voor deze maatschappelijke opgave en wil in beeld brengen welke kansen en uitdagingen er voor constructeurs zijn. Uit recente gesprekken van VNconstructeurs met onder andere de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen blijkt dat er veel ontwikkelingen zijn. Maar gelijktijdig wordt ervaren dat er veel onbekendheid is over wat er precies speelt en hoe het precies in elkaar zit.

Op donderdag 7 juli a.s. organiseert VNconstructeurs een rondetafelgesprek over de aardbevingsproblematiek. Tijdens dit gesprek wil men graag inzicht geven in de ontwikkelingen, en constructief van gedachte wisselen over de aardbevingsproblematiek. De analyse (is herstel of versterking nodig), het herstel, de versterking en tevens de verduurzaming van bestaande bouwwerken in het aardbevingsgebied en de kansen die dit biedt voor constructeurs staan daarbij centraal.

VNconstructeurs zullen de volgende drie hoofdvragen behandelen:

  • Wat gaat er de komende 3 jaar in Groningen gebeuren?
  • Wat is ervoor nodig dat te realiseren?
  • Hoe kan dat ingevuld worden?


VNconstructeurs wil een open overleg voeren waarin ook eventuele belemmeringen die gezien worden, aan de orde kunnen komen. Het Centrum Veilig Wonen heeft toegezegd te zullen spreken. Ook de Nationaal Coördinator Groningen, de heer Hans Alders, is gevraagd een bijdrage te leveren.

Het rondetafelgesprek vindt plaats ten kantore van Dantuma-Wegkamp te Meppel. Ontvangst om 16.00 uur en afsluiting rond 19.00 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.

Deelname is slechts € 10,- p.p. (ter dekking kosten catering), er is echter een maximum van 40 deelnemers. Schrijf dus hier snel in want vol = vol.