BIM (Bouw Informatie Modelling)

 

Virtueel bouwen!

Integraal ontwerpen is een manier van werken die de meest geschikte fysieke, duurzame, sociale en economische oplossingen oplevert. Bouw Informatie Modelling (BIM) is daarbij een goed stuk gereedschap. Door BIM kunnen we integraal ontwerpen en virtueel bouwen.

Het integraal samenwerken door BIM levert toegevoegde waarde, omdat een optimalisatie in de deeloplossingen per discipline bereikt kan worden en afstemmingsverliezen beperkt kunnen worden.

Om een goed eindresultaat te kunnen behalen zijn de culturele aspecten en de menselijke factoren in het proces overigens minstens net zo belangrijk als de inbreng van de techniek.

Onze mensen hebben in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met BIM door het koppelen van bouwkundige-, constructieve- en energetische concepten en het begeleiden van ontwikkelingstrajecten.

Wij zetten onze eigen kennis en ervaring ten volle in en verdiepen ons in de kennis, ervaring en belevingswereld van de opdrachtgever en de andere projectpartners. Daarmee geven wij invulling aan onze overdisciplinaire insteek.

Ons doel is om het integraal samenwerken door Bouw Informatie Modelling verder te optimaliseren en tot een uitstekend eindresultaat te komen voor alle betrokken partijen. 

Beoordelingen

 

H.J. Broekman | directeur/eigenaar | Bouwbedrijf Broekman te Nijensleek

Dantuma-Wegkamp krijgt van mij een 8,0

Project: Frederiksoord - Wilhelminaoord | Koloniewoningen

Onze projecten