Economisch naar energie-nul

 

Een optimaal rendement op geïnvesteerd vermogen!

Het streven naar nul-energie voor woningbouw- en utiliteitsprojecten is een goed en duurzaam uitgangspunt, maar zou veel meer in een totaal perspectief geplaatst moeten worden om werkelijk succesvol te kunnen zijn. 

Allereerst is het van belang om technisch een goed energetisch concept te ontwerpen voor een project. Wij zetten hiervoor onze eigen kennis en brede ervaring in en maken gebruik van het PassiefHuis Planningsprotocol (PHPP). Daarmee wordt het ontwikkelde energetische ontwerp getoetst aan de te behalen doelstellingen.

In de PHPP-systematiek is echter geen economische module opgenomen, waardoor in eerste instantie alleen technisch getoetst wordt en niet ook direct economisch.

Door ons is een economische module ontwikkeld waarmee het rendement berekend wordt van de voorgestelde bouwkundige- en installatietechnische maatregelen. 

Alternatieven worden vervolgens met enkele ‘drukken op de knoppen’, zowel technisch als financieel, direct inzichtelijk. 

Op basis van de resultaten van deze optimalisatie kunnen investeringen gedaan worden die het beste rendement opleveren tegen de laagste kosten en met de minste risico’s!

Aanvullend op deze economische module is door ons een berekeningsblad ontwikkeld waarmee de te behalen luchtdichtheid (Qv:10- en/of n50-waarde) vooraf berekend kan worden. Dus in een vroeger stadium meer zekerheid over de te treffen voorzieningen.

Wij zijn trots op deze ontwikkelingen en demonstreren deze graag aan u!

Onze projecten