Betrouwbaar | Delen van kennis

Aanscherping Rc-waarde naar 3,5

March 2012 - De Aannemer

Zorgvuldig isoleren straks nog belangrijker.

Met de aanscherping van de Rc-waarde naar 3,5 op 1 april aanstaande kan de bouwsector niet anders dan zich nog scherper focussen op zorgvuldig isoleren. Want wil de minimaal vereiste warmteweerstand worden gehaald, dan is het niet of onvoldoende vastzetten van isolatieplaten/-dekens uit den boze.

Eindelijk is het zover. De wettelijk voorgeschreven minimale warmteweerstand van de uitwendige scheidingsconstructie wordt per 1 april aanstaande verhoogd. Van de 2,5 m2K/W uit 1992 naar 3,5 m2K/W. Internationaal gezien een zeer lage waarde, waardoor we eerder hekkensluiter dan voorloper zijn. In de praktijk is de bouw inmiddels veel verder, anders wordt de EPC van 0,6 niet gehaald. Rc-waardes van 5 komen steeds vaker voor.

Verhoogd risico
Er schuilt een risico in de op handen zijnde aanscherping. Want hoe hoger de warmteweerstand, hoe groter het temperatuurverschil tussen goed geïsoleerde en niet of slecht geïsoleerde binnenoppervlakten van de uitwendige scheidingsconstructie.  Een te groot verschil in temperatuur – dat wil zeggen een te lage temperatuur van niet of slecht geïsoleerde plaatsen – kan leiden tot oppervlaktecondensatie en daarmee schimmelvorming.

Zorgvuldigheid
Bouwers moeten voor het behalen van een hogere warmteweerstand dan ook zorgvuldiger gaan isoleren. Situaties als te zien op de afbeeldingen 1 tot en met 5 moeten te allen tijde worden voorkomen.  Op meerdere plaatsen zijn hier de isolatiedekens namelijk niet voldoende vastgezet. De isolatieplaten hebben slechts één spouwanker, of zijn – zoals op afbeelding 4 – uitsluitend aan één zijde met twee ankers bevestigd.  Bij wind ontstaat op de lijzijde altijd onderdruk. Hierdoor worden niet goed vastgezette isolatieplaten van het binnenspouwblad gezogen en ontstaan grote isolatielekken. Datzelfde geldt voor niet met spouwankers aangebrachte stukken isolatie, zie afbeelding 1, 2 en 3.  Die komen dan los tegen het buitenspouwblad te liggen. Ook gaten in de isolatie (zoals linksboven op afbeelding 5) hebben steeds grotere – negatieve – gevolgen.

Valse spouw
Als de isolatieplaten niet goed aangesloten tegen het binnenspouwblad worden aangebracht, ontstaat een zogeheten valse spouw. Die reduceert de warmteweerstand van de platen met 50 procent volgens de norm NEN 1086. De lekken zijn zeer duidelijk op te sporen met behulp van thermografische foto’s. Afbeelding 6 toont de gevolgen van niet goed sluitende isolatie. Dat dit ook werkelijk grote invloed heeft, is te zien op afbeelding 7.

Voorschriften
Voor alle merken spouwisolatie bestaan goede, duidelijke verwerkingsvoorschriften.  Het helpt om ze ook te lezen. Glaswol en EPS moeten doorgaans met minimaal vier ankers per volle plaat worden bevestigd. Bij steenwol kan veelal worden volstaan met minimaal drie ankers.  Voor alle isolatie geldt dat passtukken met minimaal twee spouwankers moeten worden vastgezet.  Zorg er dus voor dat de verwerkingsvoorschriften op de bouwplaats aanwezig zijn. Daarnaast is het belangrijk deze voor aanvang van het werk met de betreffende medewerkers te bespreken.  Voer bovendien regelmatig controles uit en kijk daarbij of alles conform de verwerkingsvoorschriften is bevestigd.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04  figuur 05 figuur 05  figuur 06 figuur 06  figuur 07 figuur 07