Betrouwbaar | Delen van kennis

De kansen van een zonne-energiedak

April 2015 - De Aannemer

Interessante reële rendementen.

PV-panelen op het dak. De een vindt het niks, de ander is laaiend enthousiast. De discussie gaat dan meestal over het visuele aspect. Toch worden nog lang niet alle nieuwbouwwoningen van PV-daken voorzien. De vraag rijst dan, waarom eigenlijk niet?

Een gemiddelde twee-onder-eenkapper of rijtjeswoning heeft een zadeldak met circa 40 m2 dak per dakvlak. Afhankelijk van de overstekken en het gootdetail kun je uitkomen op circa 45 m2. Een dak als dit biedt ruimte voor 24 PV-panelen van 1 x 1,6 m1. Als de woning één dakvlak op de zuidkant heeft, produceren 24 PV-panelen van 300 wattpiek jaarlijks ongeveer 6300 kWh stroom.  De investering in deze hogeprestatiepanelen bedraagt € 1,65/Wp. Dit is inclusief materialen, montage en aansluiting. In totaal komt de investering dan uit op circa € 12. 000. Over de gehele levensduur van 30 jaar bedraagt de prijs van de zelf opgewekte stroom € 0,08/kWh. De prijs van netstroom is € 0,22/kWh.  PV-stroom is dus 64% goedkoper en nog milieuvriendelijk ook.

Dakpan overbodig
PV-panelen kunnen dakpannen overbodig maken. Er zijn inmiddels bevestigingssystemen op de markt die dit mogelijk maken. Deze bestaan uit een kunststof plaat die dienst doet als dakbedekking en een bevestigingssysteem waarmee de PV-panelen worden vastgezet. Hierdoor kunnen we de kosten van dakpannen á € 15/m2 besparen.  Bij een dakvlak van 40 m2 is dit € 600 x € 1,21 (BTW) = € 726.  De investering in PV-panelen is hierdoor € 12. 000 - € 726 = € 11. 274.  Zonder BTW, omdat de bewoner de BTW op zonnepanelen terugkrijgt.  Vervangen de PV panelen de dakpannen, dan kan de bewoner de BTW niet terugvorderen.

Hoge rendementen
Gaan we uit van de verwachting dat stroom jaarlijks duurder wordt, dan neemt de jaarlijkse besparing met de prijsstijging toe. Dit zorgt ervoor dat investeringen in energiebesparingsmaatregelen hoge reële rendementen hebben. In ons geval is dit 3,8% in het eerste jaar en 8,5% op basis van een 30-jarige looptijd. Een zonne-energiedak is zodoende een perfecte keuze voor de bewoner. Bovendien verlaagt gebruik van PV-stroom de EPC aanzienlijk.  Staat de woning op het oosten/westen, dan ontstaat er meer ruimte voor PV-panelen. Bevat het dak geen dakramen of dakkapellen dan is er in theorie in totaal circa 80 m2 beschikbaar ofwel ruimte voor 48 PV-panelen. De investering wordt dan € 24. 000 - € 1. 454 = € 22. 546. De opbrengst per PV-paneel bij oriëntatie op het oosten of westen is wel geringer. De totale opbrengst is circa 10. 000 kWh per jaar. Het reële rendement op de investering wordt dan 0,4% in het eerste jaar en 3,7% op basis van een 30-jarige looptijd.  Dit is lager dan bij een dak op het zuiden en bij een lagere totale opbrengst, omdat de besparing ten opzichte van een ander alternatief moet worden berekend. Komt de opbrengst van de PV-panelen boven het eigen stroomverbruik uit, dan moeten we deze vergelijken met de besparing op aardgas á € 0,70/kWh of met de terugleverprijs van PV-panelen. Deze kan per aanbieder verschillen.  Voor wie veel PV-stroom kan opwekken, wordt het interessant om de woning volledig elektrisch te maken.  De rendementen moeten we vergelijken met rente, verminderd met de inflatie op een spaarrekening. Kortom, het zijn zeer interessante rendementen.  Doen dus!

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01