Betrouwbaar | Delen van kennis

EPC van 0,6 naar maximaal 0,4

February 2015 - De Aannemer

Hoogste rendement met nulenergiewoning.

De EPC van een woning mag sinds 1 januari maximaal 0,4 zijn. Veel opdrachtgevers dachten nog even slim te zijn en haalden hun bouwaanvraag naar voren. Met een EPC van 0,6 ben je immers goedkoper uit. Een foute conclusie. Zij zijn dief van hun eigen portemonnee.

De oorzaak van bovengenoemde foute conclusie zit hem in de eenvoudige logica die wordt gevolgd. Namelijk: “Als ik meer isoleer of betere kozijnen koop, stijgen de bouwkosten en daarmee de maandelijkse lasten. Het kleine beetje besparing kan dat nooit goedmaken. ” Deze waarheid heeft men vaak van horen zeggen. Geen goede basis voor een belangrijke beslissing waarmee je minimaal dertig jaar vooruit moet.

Rekenen is meten
Als je nauwkeurige investeringsberekeningen maakt, krijg je een juist beeld. Wat dan opvalt, is dat de verlaging van een EPC van 0,6 naar 0,4 zeer eenvoudig is. Leg zes PV-panelen op je dak en je bent er. Dat is de tendens die we nu ook zien ontstaan. Maar wel een gemiste kans. Wie iets meer tijd besteedt aan het maken van een goede investeringsberekening is uiteindelijk beter af.

Voorbeeld
Neem als voorbeeld een twee-onder-een-kapwoning, waarvan er tegenwoordig dertien in een dozijn gaan. Je gaat uit van een bewoning met vier bewoners en een inflatie van 1 procent. De rente is 3 procent en ook de jaarlijkse reële energieprijsstijging komt uit op 3 procent. De woning heeft de volgende kenmerken:

 • EPC 0,6;
 • Gebruiksoppervlakte circa 125 m2;
 • Rc beganegrondvloer, gevel en dak circa 5 m2. K/W;
 • HR cv-ketel met vloerverwarming;
 • Douche-wtw;
 • Mechanische ventilatie;
 • Kozijnen U = 1,65 W/m2. K;
 • Aardgas- en stroomaansluiting.

Met vier PV-panelen erbij is de EPC van 0,4 al gehaald. De meerkosten: circa € 2. 500. Een fluitje van een cent dus. Maar niet verstandig. De ideale situatie is nul energie.

Nul energie
Nul energie betekent niet een EPC van 0. Een woning met een EPC van 0 heeft nog steeds een energierekening voor huishoudelijke stroom. Nul energie betekent geen energierekening. Dus ook de gebruiksenergie wordt zelf opgewekt. Natuurlijk indien mogelijk. Lukt het niet om alle gebruiksenergie op te wekken, dan is het raadzaam om daarin zo ver mogelijk te gaan. Een woning met de hierna genoemde kenmerken levert de laagste woonlasten op.

 • Gebruiksoppervlakte circa 125 m2;
 • Rc beganegrondvloer circa 8 m2. K/W;
 • Rc gevel circa 8,5 m2. K/W;
 • Rc dak circa 10 m2. K/W;
 • Ventilatielucht iets bijverwarmen is voldoende;
 • Douche-wtw;
 • 4 zonnecollectoren met 300 liter-boiler;
 • Balansventilatie met wtw;
 • Kozijnen U = 0,7 W/m2. K;
 • Stroomaansluiting;
 • + 24 PV-panelen, meerkosten circa € 10. 000.


Deze nulenergiewoning heeft vanaf het begin een € 5 lagere maandlast. De bouwkosten stijgen met € 9. 412. Inclusief PV-panelen moet men € 20. 815 investeren. Toch levert dit de beste keuze op. Over een periode van dertig jaar kost wonen in de ideale situatie € 11. 637 minder dan in de eerder genoemde EPC is 0,4-woning, zoals becijferd in figuur 03 en 04.

Meerinvestering ideale situatie ten opzichte van wettelijk minimum EPC 0,4: 211. 567 – 190. 753 = € 20. 815 = 10,9 procent.
Verandering woonlasten per maand in het eerste jaar: 1075 – 1080 = - € 5. Toename bouwkosten: + € 9. 412 euro = 4,9 procent.

En niet te vergeten!
De verbeterde nulenergiewoning biedt meer comfort en is veel gezonder om in te leven. Dus als we onze klanten waar voor hun geld willen geven, moeten we ze beter adviseren. Ofwel, hen overtuigen voor bouwkundig zeer goede nulenergiewoningen te kiezen.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04