Betrouwbaar | Delen van kennis

Nieuwe regels voor brander op het dak

October 2009 - De Aannemer

Voorkom brandschade en onnodige kosten.

Sinds 1 juli zijn er nieuwe voorschriften over hoe om te gaan met open vuur voor de verwerking van bitumen dakbedekking. Gebruik van de brander is volgens NEN 6050 niet overal meer toegestaan. Aannemers die van de regels op de hoogte zijn, kunnen brandschade en (onnodige) kosten voorkomen.

Veel platte daken in Nederland worden waterdicht gemaakt met bitumen dakbedekking, aangebracht met een brander. Hoewel het dakvlak hierbij nauwelijks risico loopt, geldt dat niet voor dakdoorbrekingen, dakranden en aansluitingen met opgaande gevels. Brandschade – bijvoorbeeld het verbranden van dampopen folies, zie afbeelding 1 t/m 6 – is een veelvoorkomend euvel. In de meeste gevallen is de schade relatief eenvoudig te herstellen en zijn de directe kosten gering. Wel verstoren ze de werkvoortgang, wat ook geld kost. In de situatie op afbeelding 7 is het herstel al lastiger en dus duurder. De schade zoals te zien op afbeelding 8 en 9 bleef beperkt door een onbrandbaar isolatiemateriaal. Met de toepassing van brandbaar schuim zou dit anders zijn afgelopen. Bovendien is nooit te voorzien in welke kieren of gaten de vlammen van de brander doordringen. Smeulend vuur is niet direct waarneembaar; brand kan uren of dagen later uitbreken. Veel van deze schades werden zonder tussenkomst van de verzekering opgelost. Voor grote bedragen werd wel, met succes, bij de verzekeraar aangeklopt. Dat gaat nu niet meer zo makkelijk.

Huidige situatie

Sinds 1 juli van dit jaar is NEN 6050 actief: nieuwe voorschriften over hoe om te gaan met open vuur voor de verwerking van bitumen dakbedekking. Open vuur op een dak – het verwerken van dakbedekking met een brander – is in de volgende situaties niet meer toegestaan:

  • Drogen van de ondergrond mag niet met open vuur;
  • Aansluitingen van dakranden moeten minimaal 100 mm duurzaam worden afgeschermd door de kim op het dakvlak zonder gebruik te maken van open vuur, voordat het complete dakbedekkingsysteem wordt aangebracht. Dit mag dus niet meer zoals op afbeelding 10, maar moet worden geplakt zoals afbeelding 11 laat zien;
  • Bij opgaand werk met plaat- of schubvormige afwerking mag in een zone van minimaal 750 mm geen open vuur worden gebruikt. Schade als getoond op de afbeeldingen 1, 2, 3 en 6 mogen dan niet meer voorkomen;
  • Bij aansluitingen aan hellende daken die niet zijn afgewerkt met bitumineuze of kunststof dakbedekkingen, zoals dakpannen, mag in een zone van minimaal 750 mm geen open vuur worden gebruikt. De schades die de afbeeldingen 4, 5 en 7 laten zien, mogen dan ook niet meer voorkomen;
  • Bij kiergevoelige onderconstructies moet de dampremmende laag of de eerste laag van het dakbedekkingsysteem zonder open vuur worden aangebracht. Een damprem opbranden zoals te zien op afbeelding 12 is sinds 1 juli 2009 niet meer toegestaan;
  • Rondom dakdoorbrekingen, waarbij de dakbedekking wordt aangesloten op een plakplaat en niet wordt opgezet, moet over een breedte van 400 mm isolatiemateriaal worden aangebracht dat voldoet aan klasse A2 volgens NEN-EN 13501-1;
  • Bij overkragende bouwdelen die verticaal minder dan 2 m boven de bovenzijde van het dak liggen, mag over een zone van minimaal 750 mm – buiten de verticale lijn met de overkraging– geen open vuur worden gebruikt.


Toekomst


Er bestaan onder dakdekkers verschillende interpretaties van de nieuwe voorschriften. Aannemers doen er dan ook goed aan te controleren of de regels in de praktijk worden nageleefd en dit eventueel in contracten van onderaanneming op te nemen. Zorg voorafgaand aan de dakwerkzaamheden voor duidelijkheid om brandschade en daarmee gepaard gaande (onnodige) kosten te voorkomen. Verzekeringen zullen dergelijke schadegevallen niet meer accepteren en dus ook niet meer vergoeden.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04  figuur 05 figuur 05  figuur 06 figuur 06  figuur 07 figuur 07  figuur 08 figuur 08  figuur 09 figuur 09  figuur 10 figuur 10  figuur 11 figuur 11  figuur 12 figuur 12