Betrouwbaar | Delen van kennis

Radicaal Reduceren

January 2016 - Activate - The new builders

Op basis van een energetische en economische analyse huizen bouwen die én gezond én comfortabel zijn én de laagste woonlasten garanderen. Het kan met een analyse op basis van de passiefgedachte. New Builder Willem Dantuma en collega Henk Wegkamp willen vanuit hun ingenieursbureau met deze visie de bouw in Nederland veranderen.

De passiefgedachte omschrijft Henk als volgt: “Ik ga mijn huis bouwkundig zoveel beter maken, dat ik het moment bereik dat ik de installatie radicaal kan reduceren. Ik ga mijn huis bijvoorbeeld zo goed isoleren en luchtdicht bouwen dat een beetje zonnewarmte, lampen, tv en lichaamswarmte voldoende is om het huis te verwarmen. Dan is de cv-installatie niet meer nodig. ”

Niet te voorzichtig
Je moet daarin niet te voorzichtig zijn volgens Henk: “Je moet het zo zien: je huis wordt alleen maar meer waard, omdat je een beter gebouw maakt die óók een besparing op de installatie realiseert. Alles wat je investeert in je woning kun je later verkopen. Alles wat je aan energie verbruikt kun je niet verkopen. Als je niet ver genoeg doorgaat, dan heb je én een dure installatie want je hebt nog steeds een dure verwarming nodig én je hebt een duurdere bouwkundige schil. Dan schiet je nog niets op. ”

Het gaat volgens Henk dan ook om rendement en niet om terugverdientijd: “Particulieren kijken vaak naar de kostprijs en er wordt door vertegenwoordigers en fabrikanten geschermd met ‘terugverdientijd’. Dat is alleen relevant voor een bedrijf die zijn geïnvesteerde kapitaal binnen een bepaalde tijd eruit moet halen om opnieuw te kunnen investeren. Terugverdientijd is een onzinregel voor een particulier, het gaat om het rendement op je investering. ”

“Wanneer is het zinvol en wanneer draai je verlies?”
In Duitsland wordt de PHPP-methode al vijfentwintig jaar gemonitord. Het resultaat is een erg nauwkeurige wetenschappelijke rekenmethode. Henk: “We hebben drie jaar ontwikkelervaring, omdat we rondom de PHPP-methode ons eigen energetisch & economisch analyseprogramma hebben ontwikkeld. Daar rekenen we inmiddels meer dan één jaar volop mee. Alle verzamelde informatie gebruiken we om afhankelijk van het ontwerp, bouwsysteem, oriëntatie, omgeving, gezinssamenstelling, bouwplaats (gemeente), wensen bewoner, per maatregel uit te rekenen hoe zinvol deze is. Bijvoorbeeld hoe ver moet je met je dak, gevel, vloerisolatie, ventilatiesysteem, verwarmingssysteem, beglazing of kozijnen gaan? Wanneer is het zinvol en wanneer draai je verlies? Het maakt nogal uit of je alleen woont of met een gezin van zes. We rekenen het precies uit met een energetische & economische analyse, zodat we de laagste woonlasten kunnen garanderen. ”

Hoe meer mensen weten, hoe nauwkeuriger er gerekend kan worden volgens Henk: ”Als iemand aangeeft van heel lang douchen te houden, dan houden wij daar rekening mee. De vaste eis is dat een gebouw altijd gezond en comfortabel moet zijn. Een nieuwe ontwikkeling is dat doordat wij de woonlasten kunnen garanderen, we die ook kunnen verzekeren. Als er is gegarandeerd dat u € 5 aan energie gaat betalen, maar het kost toch € 10, dan betaalt de verzekering het verschil. Zo weten bewoners altijd waar ze aan toe zijn en dat is een vraag die steeds sterker wordt vanuit de markt. ”

Passief vs. Actief-huis
0-energie is een hype aan het worden. Henk: ”Dat kan alleen door met de passiefhuis rekenmethode de PHPP te rekenen. Er zijn ook activ-huizen, maar dat is een hele andere insteek. Een activ-huis is ontwikkeld vanuit marketing. Er wordt volop ingezet op de communicatie van veel daglicht en verse lucht. Het concept passiefhuis is ontwikkeld vanuit de wetenschap, daarbij zijn voldoende daglicht en gezonde lucht een bikkelharde verplichte basiseis. Dat zit gewoon in het ontwerp. De marketing voor de passiefhuizen is nu gefocust op energiebesparing, maar zou veel meer geënt moeten zijn op supergezonde en supercomfortabele woningen, want dat zijn ze. En die dan ook nog eens een keer heel weinig energie gebruiken. " De ontwikkeling gaat verder. Henk: ”We willen in 2016 nog beter uitleggen dat je bij het realiseren van een gebouw naar de woonlasten moet kijken en minder naar de stichtingskosten. Dat zien we als onze opdracht en daar liggen mogelijkheden. ”

PHPP-erkenning
Het belangrijkste wat nodig is om deze nieuwe manier van bouwen volledig te integreren in de huidige sector ligt volgens Henk bij de gemeentes: “We willen heel graag dat gemeentes de PHPP-berekening gelijkwaardig gaan verklaren aan de EPC-berekening. De PHPP is veruit superieur aan de EPC, maar toch is bij bouwaanvragen nu een EPC nodig en is een PHPP niet voldoende. ”

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp