Betrouwbaar | Delen van kennis

Rendement douche-wtw-unit

May 2014 - De Aannemer

Samenstelling huishouden sterk bepalend.

Een douche-wtw-unit in woningen.  De één is er heilig van overtuigd; een ander doet het omdat anders de EPC niet wordt gehaald. Ontdaan van emotie blijkt een berekening het meest objectief: de samenstelling van het huishouden bepaalt vooral het rendement.

Bouwfysisch slecht ontworpen woningen kunnen toch een prachtige EPC-score behalen, als er maar voldoende installatie in wordt gezet. Verhogen we de isolatiewaarde, dan verbetert de EPC-score niet of zeer gering. Een belangrijke oorzaak hiervan is het onvoldoende luchtdicht bouwen. Beter isoleren heeft namelijk meer nut als gelijktijdig luchtdichter wordt gebouwd.  Luchtdicht bouwen is niet voor niets zo langzamerhand tot een hype aan het uitgroeien. Een mooi voorbeeld van hoe kwaliteitsverbetering relatief snel gemeengoed wordt. Het wachten is nu op een betere waardering van hogere isolatiewaarden in de EPC-berekening.

Kunst- en vliegwerk
Om de EPC-score voldoende te verlagen, wordt er in de praktijk relatief veel installatie toegepast. Goede verwarmingstoestellen en een balansventilatie zijn ook belangrijke en zinvolle installaties. Vaak is dit echter niet voldoende.  En wat dan? Een gemakkelijk aan te klikken mogelijkheid – die de maker van de EPC-berekening geen tijd kost – is een douche-wtw-unit.  Ofwel een douche-warmteterugwinsysteem.  Score 0,6 gehaald en iedereen tevreden.  De meningen lopen nogal uiteen over het nut van een douche-wtw in woningen.  Een veelgehoorde opmerking is: “We doen het omdat we anders de EPC niet halen, maar we geloven er niets van". Dit is natuurlijk verre van objectief. Ik probeer de emotie eruit te halen, door het rendement voor te rekenen. Getallen liegen niet als je de juiste en eerlijke waarden invoert.

Rendement
We nemen een eengezinswoning met een tweepersoonshuishouden als voorbeeld, beide personen in de leeftijd van 25 tot 34 jaar. Het water wordt verwarmd met een cv-ketel op aardgas met een warmtapwater rendement van 85 procent. De aardgasprijs bedraagt € 0,07 per m³. De investering voor een douche-wtw bij installatie tijdens de nieuwbouw bedraagt ca. € 500.  Bij het gebruik van een waterbesparende douchekop is het waterverbruik circa 7,4 liter per minuut, zie de tabel in figuur 01. Dit is klasse CW2 (Comfort Warm Water), volgens de tabel in figuur 02. Het waterverbruik per persoon loopt nogal uiteen. Voor de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar is dit het grootst, namelijk 66,4 liter per persoon per dag, getuige de tabel in figuur 03.  De douchetijd voor deze leeftijdsgroep is 9 minuten.  De onderhoudskosten bestaan uit het reinigen van de douche-wtw. Dit behoort elk jaar gedaan te worden. Kunnen de bewoners dit zelf, dan ontstaan geen kosten. Moeten zij dit laten doen, dan zijn de kosten per keer inclusief voorrijtijd ca. € 40.  De besparingen en terugverdientijden bij genoemd gebruik zien we terug in de tabel in figuur 04. In het rechter gele vakje valt af te lezen dat de terugverdientijd 22,6 jaar is. Als de bewoners de douche-wtw zelf reinigen, komt de terugverdientijd op 8,1 jaar (zie de tabel in figuur 05).

Rekenen = weten
Het hangt er dus nogal vanaf. Bij meerdere personen per huishouden, lang douchen en het zelf kunnen reinigen, ziet het plaatje er heel anders uit.  Vergelijken we bovenstaande bijvoorbeeld met een vierpersoonshuishouden met hetzelfde waterverbruik per persoon, dan zijn de terugverdientijden respectievelijk 5,4 jaar en 3,8 jaar.  Interessant dus. Zijn de twee bewoners ouder – in de categorie 65-plus – en kunnen ze de wtw-unit niet meer zelf reinigen, dan blijkt de douche-wtw alleen maar tot verlies te leiden.  Een douche-wtw is technisch een goed product en kan economisch zeker zinvol zijn. Dit is echter sterk afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. De EPC-berekening houdt hier geen rekening mee.  Dus ook hier zien we weer een sterk nadeel van de EPC-berekening.  Tijd voor een wettelijke acceptatie van de PHPP-berekening, wat mij betreft.  We kunnen dan eerlijker en beter conform de werkelijkheid ontwerpen en bouwen.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04  figuur 05 figuur 05