Betrouwbaar | Delen van kennis

Verkleuring schoonbeton door houten onderslag

May 2009 - De Aannemer

Voorkom direct contact tussen hout en beton.

Stalen schroefstempels met houten balken die betonvloeren ondersteunen. Het is een veelvuldig gebruikte onderstempelingsmethode in de bouw. Zeker geen verkeerde, mits van tevoren duidelijk is of de vloer nog wordt behandeld. Zo niet, dan is het zaak net even anders te werk te gaan, om verkleuring te voorkomen.

We zijn in de bouw gewend betonvloeren te ondersteunen met houten balken, waar stalen schroefstempels onder staan. Eigenlijk wordt praktisch al het beton door middel van deze houten baddingen ondersteund, zie de afbeeldingen 6, 7 en 8. Als de betonvloer genoeg is verhard, halen aannemers de ondersteuningsconstructie weer weg. De betonvloeren – die de verdiepingsvloeren in een gebouw vormen – krijgen vervolgens aan de onderzijde een plafondafwerking. In veel gevallen met spack. Ook de betonplaatbetonplaat in afbeelding 5, die buiten vrij hangt over een balkon,wordt aan de onderzijde afgewerkt, inclusief isolatie. Alle verkleuringen of vlekken die tijdens de bouw zijn ontstaan, zijn naderhand dan niet meer zichtbaar. Tot zover geen vuiltje aan de lucht.

Verkleuring

Het wordt een heel ander verhaal als het beton van prefab balkons of betonvloeren in het zicht blijft en dus niet wordt afgewerkt. Op het oppervlak van dit zogeheten schoonbeton tekenen zich vaak duidelijke rechthoekige verkleuringen af, getuige de afbeeldingen 1, 2, 3 en 4. Het zijn de afdrukken van de houten onderslagen of ander houten vulmateriaal dat is gebruikt tijdens de onderstempelingsfase. Iets waar aannemers vaak geen rekening mee houden c. q. niet bij stilstaan en wat extra werk veroorzaakt, terwijl het heel eenvoudig te voorkomen is. Je moet alleen even weten hoe.

Zuren

Het hout is de boosdoener. Hout bevat namelijk zuren. Die zuren laten het beton vervolgens verkleuren. Deze verkleuringen zijn later niet meer weg te krijgen. Bij beton dat onbehandeld blijft, moet elk contact met hout dus worden vermeden. Ook hout ter bevestiging van de valbeveiliging geeft verkleuring en kan dus niet, zoals op afbeelding 9, worden toegepast.

Oplossing

De oplossing is, zoals zo vaak, heel eenvoudig. Aannemers die met dergelijke situaties te maken krijgen – en dat zullen er heel wat zijn – kunnen tussen het hout en het schoonbeton het beste een stuk folie aanbrengen. Het materiaal hoeft niet sterk of UV-bestendig te zijn. Als het er maar voor zorgt dat direct contact tussen hout en beton wordt vermeden.

Ing. G. H. (Henk) Wegkamp

figuur 01 figuur 01  figuur 02 figuur 02  figuur 03 figuur 03  figuur 04 figuur 04  figuur 05 figuur 05  figuur 06 figuur 06  figuur 07 figuur 07  figuur 08 figuur 08  figuur 09 figuur 09