Betrouwbaar | Delen van kennis

Kennisbank

 

April 2010 , De Aannemer

Voorbereiding ingestorte leidingen onvoldoende

Slordig werk leidt tot kostbare aanpassingen. Installaties in gebouwen nemen in omvang toe. Vooral voor luchtbehandeling en riolering zijn forse kanalen nodig. Vaak worden deze in de betonvloeren opgenomen. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk...

March 2010 , De Aannemer

Slim isoleren verbetert waterdichtheid geveldragers

Isolatie en waterkering zitten elkaar in de weg. Bij elke geveldrager is zowel een waterkering als isolatie aan te bevelen. In de praktijk zitten ze elkaar echter regelmatig in de weg, met koudebruggen en risico op condensatie tot gevolg. Slim isoler...

February 2010 , De Aannemer

Uitvoering dakaansluiting op bouwmuur ondermaats

Lichtzinnige aanpak, enorme schade. In de zomer van 2008 ontstond brand in een woning in Hoofddorp. Uiteindelijk brandden 13 woningen af. De oorzaak: niet goed uitgevoerde aansluitingen van het dak op de woningscheidende bouwmuren. Een detail waarmee...

January 2010 , De Aannemer

Waterdichtheid nog altijd een probleem

Aansluiting voetlood laat te wensen over. Een voetloodconstructie correct uitvoeren blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn in de praktijk tal van voorbeeldsituaties waarin aansluitingen flink te wensen overlaten. Ofwel, waterdichtheid is voor...

December 2009 , De Aannemer

Regels rond vloerafscheidingen

Aannemer interpreteert Bouwbesluit vaak verkeerd. Het Bouwbesluit is niet zo eenvoudig te doorgronden. Dat blijkt uit de vele fouten die aannemers maken door de regels verkeerd te interpreteren. Vooral de bevestiging van vloerafscheidingen levert ger...

November 2009 , De Aannemer

Waterdichtheid vaak nog onbegrepen

Verkeerde aanpak geeft lekkage vrij spel. Maar weinig aannemers kunnen de vinger op de zere plek leggen als het om de waterdichtheid van een constructie gaat. Dat onbegrip leidt dikwijls tot overbodige, niets oplossende herstelwerkzaamheden en dus on...