Betrouwbaar | Delen van kennis

Kennisbank

 

mei 2009 , De Aannemer

Verkleuring schoonbeton door houten onderslag

Voorkom direct contact tussen hout en beton. Stalen schroefstempels met houten balken die betonvloeren ondersteunen. Het is een veelvuldig gebruikte onderstempelingsmethode in de bouw. Zeker geen verkeerde, mits van tevoren duidelijk is of de vloer n...

april 2009 , De Aannemer

Chaos in de spouw!

Aannemer moet afvaldump aanpakken. Valspecie, puin, restanten van verpakkingsmateriaal, maar ook koffiebekers verdwijnen regelmatig in de spouw. Allemaal troep, die gegarandeerd voor vochtproblemen gaat zorgen. Aan de verantwoordelijke hoofdaannemer...

maart 2009 , De Aannemer

Zalinggoot: nauwkeurigheid troef!

Zink en condens gaan niet samen. Rijtjeswoningen ‘koppelen’ met een zinken zalinggoot. Het is een prima methode, mits nauwkeurig uitgevoerd. Want al bij de kleinste onvolkomenheid ziet condens zijn kans schoon zink aan te tasten en zelfs te laten ver...

februari 2009 , De Aannemer

Dubbele waterkering houdt borstwering droog!

Lekkage door ondoordachte afwatering. Het aanbrengen van een borstwering op balkons en dakterrassen is voor veel aannemers een fluitje van een cent. Die borstwering voorzien van een goede waterkering lukt niet altijd even goed. Met verstrekkende gevo...

januari 2009 , De Aannemer

Geef regen tijdens bouwfase geen kans!

Hemelwaterafvoerplan voorkomt ellende achteraf. Aannemers houden nauwelijks rekening met regen tijdens de bouwfase. Waarom zouden ze ook als er geen voorschriften voor bestaan en zoiets alleen maar geld kost? Misschien omdat de slimmerik die wél inve...

juni 2006 , Cobouw

Haal ervaring weg achter veilige bureaus!

Nederland hoefde zich tot voor kort geen zorgen te maken over de constructieve veiligheid van gebouwen. Er waren gedegen constructie-adviesbureaus, de regelgeving was goed op orde en het toezicht geregeld. Niemand maakte zich dan ook zorgen voor zijn...