Betrouwbaar | Delen van kennis

Kennisbank

 

September 2014 , De Aannemer

De energetische gevel

Het effect van beter isoleren. Door de jaren heen zijn we de gevel steeds beter gaan isoleren.  De volgende stap: gevels die energie opwekken of zelfs een traditioneel verwarmingssysteem overbodig maken. Maar wat is nu eigenlijk het effect van al die...

June 2014 , De Aannemer

Grip op luchtdichtheid

Vooraf berekenen gunstig voor kostenplaatje. Lucht is dun en driedimensionaal. De enige manier om daar grip op te krijgen, is door te rekenen. Hoewel geen eenvoudige klus, draagt het vooraf berekenen van de luchtdichtheid sterk bij aan het terugdring...

May 2014 , De Aannemer

Rendement douche-wtw-unit

Samenstelling huishouden sterk bepalend. Een douche-wtw-unit in woningen.  De één is er heilig van overtuigd; een ander doet het omdat anders de EPC niet wordt gehaald. Ontdaan van emotie blijkt een berekening het meest objectief: de samenstelling va...

April 2014 , De Aannemer

Dakraam versus dakkapel

Groot verschil in energiekosten. Een dakraam of een dakkapel. Ze hebben allebei zo hun eigen kenmerken en daarmee dus ook voordelen en nadelen. Vaststaat dat diverse overwegingen een rol spelen bij de keuze voor (meer) daglicht, ventilatie en uitzich...

March 2014 , De Aannemer

Ventilatiezorgen

Onvoldoende ventilatie, ongezonde woningen. Om het binnenklimaat in woningen gezond en comfortabel te houden, zijn er in het Bouwbesluit voorschriften opgenomen over het benodigde ventilatievolume. Veel woningen voldoen niet aan deze eisen. Een groot...

February 2014 , De Aannemer

Bouwen onder EPC niet per se beter

Techniek versus bouwkunde. Je kunt bouwkundig nog zo’n slecht huis bouwen, als je er voldoende techniek in stopt, geeft het EPC-programma aan dat de woning aan de wettelijke eisen voldoet. Met meer aandacht voor bouwkundige maatregelen kunnen in feit...