Betrouwbaar | Delen van kennis

Kennisbank

 

september 2015 , De Aannemer

'Nul energie’-renovatie: fictie of realiteit?

PV-panelen belangrijke schakel. De bestaande woningvoorraad moet naar ‘nul energie’. Een hele opgave, getuige de grote hoeveelheid initiatieven, deeloplossingen en discussies. Maar is het überhaupt wel haalbaar? Ing. Henk Wegkamp van Dantuma-Wegkamp...

juni 2015 , De Aannemer

Passiefhuisniveau goedkoper dan EPC 0,4

Betere, gezondere en comfortabelere appartementen. De EPC-eis voor de functie wonen is inmiddels verlaagd naar 0,4. Verrassend is dat veel bouwers nogal moeite hebben met deze verlaging. Het lijkt alsof jarenlange internationale ervaringen aan hen, m...

mei 2015 , Cobouw

Vooral verstandig versterken in Groningen

In Groningen ligt er een enorme uitdaging voor de komende jaren om tientallen duizenden woningen te versterken en daarmee aardbevingsbestendig te maken. De planning is dat er dit jaar nog 3. 000 woningen versterkt moeten gaan worden. Snelheid is gebo...

mei 2015 , De Aannemer

Isolatiewaarde kozijn lager

Buitenschil moet juist beter. Rc-waarden worden verhoogd, isolatiewaarden van kozijnen worden juist verlaagd. Een vreemde tegengestelde beweging. De markt is rijp voor beter isoleren. Zelfs de consument is zich steeds meer bewust van het feit dat bet...

april 2015 , De Aannemer

De kansen van een zonne-energiedak

Interessante reële rendementen. PV-panelen op het dak. De een vindt het niks, de ander is laaiend enthousiast. De discussie gaat dan meestal over het visuele aspect. Toch worden nog lang niet alle nieuwbouwwoningen van PV-daken voorzien. De vraag rij...

maart 2015 , De Aannemer

Risico op schimmels bij prefab bouwen

Laat gebouwen zolang mogelijk windopen. Door de kozijnen in prefab gevels in te pakken met beschermende folie kunnen de elementen in weer en wind worden samengevoegd tot een gebouw. Wie zich vervolgens niet bekommert om het opgesloten vocht, geeft sc...